Wonderlijk: lockdown werkt met terugwerkende kracht

Goed nieuws! Afgelopen week kopten meerdere media dat het aantal gemelde infectieziektes sterkt afneemt sinds de intelligente lockdown van kracht is. Minder mensen melden zich bij de huisarts met buikgriep en oorontstekingen. Er is sprake van een kleine griepepidemie dit jaar. Dat zou komen doordat mensen meer afstand van elkaar houden, minder vaak samenkomen en vaker hun handen wassen. Kortom, de corona maatregelen maken ons allemaal gezonder!

NOS meldt dat AD dit nieuws meldt. AD meldt dat de bron het Kennisinstituut Nivel is. Kennisinstituut Nivel meldt dat het zich beroept op registraties die gedaan worden door huisartsen. Een bron die voor ons niet te controleren is.

Opvallend is wel dat hetzelfde Nivel al in januari schreef dat er opvallend weinig griepgevallen waren dit jaar [1]. In Nederland was er in januari nog geen enkele maatregel tegen corona van start gegaan. Het argument dat de corona maatregelen resulteren in een kleine griepepidemie gaat dus niet op.

Dan blijven er natuurlijk nog andere infectieziekten over als oorontstekingen en krentenbaard. Het ligt voor hand dat mensen elkaar minder besmetten als er minder nauw contact is. De grootste daling werd gezien bij jonge kinderen en 65+’ers[2]. Twee groepen die niet tot de beroepsbevolking horen en waarschijnlijk inderdaad weinig anderen gezien hebben de afgelopen maanden. Voor jonge kinderen is dit ook niet per se goed nieuws. Ziek zijn betekent ook weerstand opbouwen. Weerstand die in hun latere leven goed van pas komt.

Voor ouderen zou de daling ook toe te schrijven kunnen zijn aan angst. Het aantal registraties neemt ook af als mensen zorg gaan mijden. Iets dat de afgelopen weken veelvuldig werd gedaan. Dat zorg mijden risicovol is, werd al eerder geconstateerd door hetzelfde Nivel.[3] In hoeverre deze daling dus goed nieuws is voor onze ouderen valt dus ook nog te bezien. Kwalijk is het wel dat dit soort berichten mensen sterken in het idee dat je, los van corona zelf, gezondheidswinst kunt behalen door binnen te blijven en voor die conclusie bestaat zeker geen betrouwbare bron.

Dit artikel werd geschreven op 15 mei 2020


[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200122_00143105/griepepidemie-in-nederland-blijft-nog-uit

[2] https://www.ad.nl/binnenland/spectaculair-minder-oorpijn-en-buikgriep-door-coronamaatregelen~a41cbc4c/

[3] https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Inzicht-zorgmijden.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: